Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5428 fe65
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaedgith edgith
Z czasem ludzie irytują mnie coraz bardziej
Reposted fromicantstop icantstop vianoexpectations noexpectations
Czasami zapominamy, że przyszłość zaczyna się tu i teraz.
5980 636c
    Patrząc w lustro już nie widzę tej samej

dziewczyny, którą byłam jeszcze rok temu.
     

Reposted frompiepszoty piepszoty vianoexpectations noexpectations
6643 c83d
Reposted fromhermina hermina viaatramentowa atramentowa
5327 32d4
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaatramentowa atramentowa

-Przekleństwo na M?
-MATEMATYKA.
Reposted fromboli boli vianoexpectations noexpectations
Tylko wtedy dam sobie radę
Kiedy Ty będziesz ze mną.
— Myslovitz
Reposted fromkonwalia konwalia viabittersweetxoxo bittersweetxoxo
Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
— William Wharton, "Tato"
Reposted fromNotYours NotYours viabittersweetxoxo bittersweetxoxo
7222 10a2
Reposted frombananowyczipsxD bananowyczipsxD viailoveyou iloveyou
6865 f9de
4605 94bf 500
Reposted fromklamra klamra viabedtime bedtime
3649 75a9
Reposted fromClary Clary viacats cats
Reposted fromMoonTide MoonTide viazapiski zapiski
Kocham Cię trochę więcej, więcej o ten cały czas, który upłynął od rana.
— "Les Misérables", Victor Hugo
4529 91da
Reposted fromClary Clary viaatramentowa atramentowa
2133 f2b3
Reposted fromkarahippie karahippie viaatramentowa atramentowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl